बर्जु गााउँपालिका, अमाहिवेल्हा सुनसरीको अनुरोध

अघिल्लो लेखमासुनसरीका धान किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मुल्य पाएनन
अर्को लेखमाएमाले सुनसरीका हेविवेट नेतासँग प्रतिष्पर्घाको मैदानमा दुई पूर्व विद्यार्थी नेता मैदानमा